Mijn genealogie

Tiemen Zuidema / Aaltje Klein

Mann

Navn Fødested Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Tiemen Zuidema Stedum 16 okt. 1853 Tjamsweer, Appingedam 19 okt. 1935

Kvinne

Navn Fødested Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Aaltje Klein Uithuizen 1863 Tjamsweer, Appingedam 31 dec. 1939

Barn

Navn Fødested Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Harke Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 19 mei 1886 Ten Boer 03 feb. 1961
Gaiko Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 28 jun. 1887
Ernst Jakobus Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 09 dec. 1890 Oosterwijtwerd, 't Zandt 16 feb. 1891
Ernst Jakobus Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 23 apr. 1892 Groningen 29 apr. 1949
Anko Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 12 nov. 1893 't Zandt 10 feb. 1894
Biefko Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 27 dec. 1894 't Zandt 23 mrt. 1895
Biefke Zuidema Oosterwijtwerd, 't Zandt 02 jul. 1898

Familiehendelser

Hendelsestype Dato Sted Beskrivelse
Vielse 10 jun. 1885 't Zandt

Notater

http://allegroningers.nl/personen/weergave/akte/layout/default/id/f78289c5-916d-6837-93ee-dcd3a7ca2d8e/q/persoon_achternaam_t_0/zuid*/q/persoon_voornaam_t_0/ga*/q/persoon_rol_s_0/0/q/persoon_achternaam_t_1/po*/q/persoon_voornaam_t_1/an*/q/persoon_rol_s_1/0